Category Archives: บิทคอยน์ เล่นยังไง

การซื้อขาย Bitcoin บิทคอยน์ เล่นยังไงออนไลน์

บิทคอยน์ เล่นยังไง Bitcoin เป็นระบบการชำระเงินแบบ peer-to-peer หรือที่เรียกว่าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือสกุลเงินเสมือน เสนอทางเลือกในศตวรรษที่ 21 ให้กับธนาคารอิฐและปูน การแลกเปลี่ยนทำผ่าน “ซอฟต์แวร์กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์” Bitcoin บิทคอยน์ เล่นยังไงได้ล้มล้างระบบการธนาคารแบบดั้งเดิมในขณะที่ทำงานนอกกฎระเบียบของรัฐบาล Bitcoin ใช้การเข้ารหัสที่ล้ำสมัยบิทคอยน์ เล่นยังไง บิทคอยน์ เล่นยังไงสามารถออกในสกุลเงินที่เป็นเศษส่วนใดๆ และมีระบบการกระจายแบบกระจายอำนาจ ซึ่งเป็นที่ต้องการสูงทั่วโลก และมีข้อได้เปรียบที่แตกต่างกันหลายประการเหนือสกุลเงินอื่นๆ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ประการหนึ่ง ธนาคารหรือหน่วยงานของรัฐไม่สามารถตกแต่งหรือแช่แข็งได้ บิทคอยน์ เล่นยังไงย้อนกลับไปในปี 2009 เมื่อ bitcoin มีมูลค่าเพียงสิบเซ็นต์ต่อเหรียญ คุณจะเปลี่ยนเงินพันดอลลาร์เป็นล้าน ถ้าคุณรอเพียงแปดปี จำนวน bitcoins ที่สามารถซื้อได้นั้น จำกัด ไว้ที่ 21,000,000 ในขณะที่เขียนบทความนี้ ยอดรวม bitcoins หมุนเวียนอยู่ที่ 16,275,288 ซึ่งหมายความว่าเปอร์เซ็นต์ของ … Continue reading

Posted in บิทคอยน์ เล่นยังไง | Comments Off on การซื้อขาย Bitcoin บิทคอยน์ เล่นยังไงออนไลน์