Tag Archives: ตู้เชื่อม

การคัดเลือกตู้เชื่อมให้พอเหมาะ มีผลแก่งานเชื่อมที่ออกมาเเละความสะดวกของผู้เชื่อม

– คือตู้เชื่อมที่โดนดีไซน์มาเพื่อที่จะดำเนินการได้หลากหลายแบบ โดยเฉพาะการใช้เชื่อมการทำงานที่ต้องการความละเอียด และมุ่งหวังความเสถียรของแบบเชื่อมสูง – เป็นการหยิบยกเทคโนโลยีที่เข้าสมัยมาใช้งาน โดยจับกระแสความถี่สูงมาใช้งานร่วมกับกระแสไฟฟ้าเชื่อม ทำให้แนวเชื่อมที่ออกมาสวยเพิ่มมากขึ้น ละเอียด และเติมแต่งได้ง่ายขึ้น – เค้าโครงนำสมัย งดงาม น้ำหนักเบา ขนาดเล็กสามารถขนย้ายได้ง่าย สบาย และที่สำคัญประหยัดไฟได้มากกว่า 50% – มีระบบรักษาไฟเกินขนาด ถ้ามีแรงผลักดันกระแสไฟฟ้าเกินกว่าที่เครื่องต้องการ เพื่อจะดูแลรักษาไม่ให้ตู้เชื่อมเกิดความเสื่อมเสีย – มีระบบปกป้องแรงกดดันกระแสไฟฟ้าด้านในตู้เชื่อมให้คงเดิมเป็นปกติ ช่วยในการสร้างถิ่นกำเนิดพลังงานที่มีคุณภาพ – ส่วนประกอบด้วยส่วนอิเล็คทรอนิคส์ที่มีคุณภาพมาตรฐานทั่วโลก มั่นใจได้กับความคงทนได้รับการทดสอบแล้วในหลากหลายประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ที่อุณหภูมิสูงสุด 45 องศา – เริ่มทำอาร์คง่ายกระแสไฟฟ้าผสานตู้เชื่อมอยู่นิ่งโดยตลอด สะเก็ดไฟเชื่อมน้อย ไม่มีสัญญาณรบกวนเมื่อทำการเชื่อม ประหยัดเวลา และประหยัดไฟ – อาจใช้กับงานตู้เชื่อมธูปไฟฟ้าได้ข้างในเครื่องเดียวกัน ด้วยคุณลักษณะการดำเนินการที่สมบูรณ์แบบ … Continue reading

Posted in บริการ, สินค้า, สินค้าและบริการ | Tagged , | Comments Off on การคัดเลือกตู้เชื่อมให้พอเหมาะ มีผลแก่งานเชื่อมที่ออกมาเเละความสะดวกของผู้เชื่อม