Tag Archives: ฉลากสินค้า

ฉลากสินค้าสำคัญยังไง

ฉลากสินค้าสำคัญยังไง ฉลากบนภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นมีความหมายไม่น้อยไปกว่า ตัวผลิตภัณฑ์เอง เนื่องมาจากฉลากนั้น ก็เปรียบเหมือนหน้าต่างของผลิตภัณฑ์ที่เป็นเหตุให้สามารถเห็น สินค้าด้านในภาชนะบรรจุ และฉลากยังเป็นอรรถประโยชน์กับทุกองค์ประกอบ นั้นคือเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการสื่อสารข้อมูลและโฆษณาสินค้าแก่ ผู้บริโภค และยังเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มราคาของผลิตภัณฑ์และการแข่งขันทางธุรกิจได้อีกด้วย ผู้บริโภคสามารถใช้ฉลากเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจการเลือกจับจ่ายพร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้า ฉลากบนภาชนะบรรจุของสินค้านั้น แบ่งได้เป็น 2 ชนิด ตัวอย่างเช่น ฉลากสินค้า และฉลากโภชนาการ ซึ่งมีการแสดงข้อมูลที่แตกต่างกันไป ข้อมูลความปลอดภัย มี วันที่ผลิต/หมดอายุ วิธีการเก็บรักษา วิธีปรุง คำเตือนต่างๆ (กรณีที่กฎหมายกำหนด) ข้อมูลความคุ้มราคา ประกอบด้วย ชื่อ/ประเภทของสินค้านั้นๆ ส่วนประกอบซึ่งเรียงจัดลำดับตามจำนวนที่ใช้จากมากไปน้อย และปริมาณอาหาร (น้ำหนัก หรือปริมาตร) ในภาชนะบรรจุ ข้อมูลเพื่อการโฆษณา เป็นต้นว่า รูปภาพและข้อความกล่าวอ้างต่างๆ   นอกจากฉลากแล้ว การเลือกซื้อและบริโภคสินค้าหรือว่าสินค้าต่างๆ … Continue reading

Posted in สินค้าและบริการ | Tagged , , | Comments Off on ฉลากสินค้าสำคัญยังไง