ประโยชน์ของการให้บริการรับรองเอกสารสำหรับลูกค้า

ในการอ้างสิทธิ์ความทุพพลภาพทางสังคมรับรองเอกสารความน่าเชื่อถือของผู้อ้างสิทธิ์มักเป็นปัจจัยกำหนดว่าการเรียกร้องนั้นได้รับการอนุมัติหรือปฏิเสธรับรองเอกสารสำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดหรือความเหนื่อยล้าเรื้อรัง เช่น โรคไฟโบรมัยอัลเจียหรือกลุ่มอาการเหนื่อยล้าเรื้อรังรับรองเอกสารความน่าเชื่อถือของผู้อ้างสิทธิ์มักมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ เหตุผลสำหรับสิ่งนี้แน่นอนเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าการวินิจฉัยเหล่านั้นเกี่ยวข้องรับรองเอกสาร

กับอาการและข้อจำกัดทางรับรองเอกสาร

บริการ รับรองเอกสารซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่สามารถวัดปริมาณได้อย่างเป็นกลางโดยการทดสอบทางการแพทย์หรือในห้องปฏิบัติการดังนั้นและผู้พิพากษาจะรับฟังเรื่องราวของผู้อ้างสิทธิ์เกี่ยวกับสาเหตุที่พวกเขาไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากความถี่ ความรุนแรง และระยะเวลาของอาการรับรองเอกสารแต่พวกเขาจะมองหาหลักฐานยืนยันจากแหล่งอื่นๆ เช่น แพทย์หรือบุคคลที่รู้จักผู้อ้างสิทธิ์ดังที่คุณอาจทราบ

  • อาชีพของฉันคือกฎหมายเฉพาะด้านความทุพพลภาพรับรองเอกสารและฉันเชี่ยวชาญในกรณีความเจ็บปวดเรื้อรังและความเหนื่อยล้าซึ่งเป็นตัวแทนของลูกค้าทั่ว
  • รับรองเอกสารรับรองเอกสารในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ฉันชนะคดีความทุพพลภาพต่อหน้าและผู้พิพากษาทั่วสหรัฐอเมริการับรองเอกสาร

ในขณะที่ชนะคดีหลายร้อยคดีและแพ้คดีเพียงเล็กน้อย ฉันได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับวิธีชนะคดีความเจ็บปวดเรื้อรังและความพิการจากความเหนื่อยล้ารับรองเอกสารตลอดจนความสำคัญของความน่าเชื่อถือของลูกค้าเครื่องมือที่ฉันใช้อย่างแพร่หลายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือการขอคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแถลงการณ์จากอดีตเพื่อนร่วมงานของลูกค้าหรือควรเป็นหัวหน้างานสมาชิกในครอบครัวหรือรับรองเอกสาร

เพื่อนที่รู้จักกันมานานรับรองเอกสารหนังสือรับรองคือ

อะไรเป็นเพียงเอกสารรับรองที่โดยพื้นฐานแล้วเป็นจดหมายบรรยายเกี่ยวกับการสังเกตปัญหาที่ลูกค้าทำงานในแต่ละวันเนื่องจากอาการและข้อจำกัดรับรองเอกสารโดยมีข้อสรุปว่าพวกเขาไม่สามารถประกอบอาชีพใด ๆ ได้รับรองเอกสารในความเห็นของฉัน จำเป็นอย่างยิ่งที่และผู้พิพากษาจะต้องมีหลักฐานยืนยันจากผู้ที่รู้จักลูกค้าดีที่สุดและคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรทำหน้าที่นั้นเนื่องจากฉันมองว่าความน่าเชื่อถือของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับคดีนี้ ฉันจึงต้องการปกป้อง พัฒนาและสนับสนุนจาก

รับรองเอกสารแหล่งข้อมูลอิสระที่แตกต่างกันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้รับรองเอกสารคุณภาพของคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแถลงการณ์และใครเป็นผู้จัดทำเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าการมีจำนวนมากโดยผู้ที่ไม่รู้จักลูกค้าดีฉันรู้ว่าคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรที่รอบคอบมีผลกระทบอย่างมากต่อและผู้พิพากษารับรองเอกสารเพราะฉันเห็นผู้พิพากษาจำนวนนับไม่ถ้วนจากทั่วประเทศอ้างถึงพวกเขาว่าเป็นเหตุผลที่พวกเขาอนุมัติข้อเรียกร้องของลูกค้าของฉัน ฉันยังได้พูดคุยกับผู้พิพากษาหลังจากการพิจารณาคดีรับรองเอกสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://goo.gl/maps/4sJfDd7QjCNXqZ6Z9

รับรองเอกสาร
This entry was posted in บริการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.