นายจ้างมีภาระหน้าที่อะไรบ้างเกี่ยวกับการทำงานในที่อับอากาศ

การทำงานในที่อับอากาศยังคงเป็นงานที่อันตรายและท้าทายที่สุดในโลก และในหลายประเทศ นายจ้างต้องจัดให้มีกระบวนการช่วยเหลือเพื่อปกป้องสุขภาพและชีวิตของพนักงาน การทำงานในที่อับอากาศมีภาระผูกพันที่สำคัญบางอย่างที่นายจ้างมอบให้ รวมถึงภาระหน้าที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่พวกเขาจัดหาและบริการช่วยเหลือที่พวกเขาเลือก นี่คือบางส่วนที่พบบ่อยที่สุด แม้ว่าจะแตกต่างกันไปตามกฎหมายของประเทศที่คุณอาศัยอยู่

ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ

การทำงานในที่อับอากาศต้องให้สิทธิ์เข้าถึงพื้นที่จำกัด เพื่อให้ทีมงานที่นายจ้างจ้างสามารถสร้างแผนกู้ภัยที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมการทำงานเฉพาะได้ การเข้าถึงนี้ยังเป็นโอกาสอันมีค่าสำหรับทีมในการฝึกปฏิบัติการกู้ภัย เพื่อให้สามารถตอบสนองอย่างเหมาะสมในกรณีฉุกเฉินในชีวิตจริง สุดท้ายนี้ นายจ้างมักอยู่ภายใต้ภาระหน้าที่ในการจัดหาอุปกรณ์และการฝึกอบรมบางอย่างให้กับพนักงานของเขาหรือเธอที่จะเข้าร่วมปฏิบัติการกู้ภัย ด้านหนึ่งคือการหาหลักสูตรฝึกอบรมการกู้ภัยในอวกาศที่จำกัดอย่างเพียงพอ และดำเนินการฝึกปฏิบัติเป็นประจำทุกปีเป็นอย่างน้อย

การทำงานในที่อับอากาศรวมถึงสุขภาพและความปลอดภัย การปฐมพยาบาล และการฝึกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายในพื้นที่เฉพาะของนายจ้าง ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ครบครันเพื่อปกป้องพนักงานที่ปฏิบัติงานประเภทนี้ รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ อีกครั้ง การใช้งานนี้อาจจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ มีภาระผูกพันหลายประการที่ตกอยู่กับนายจ้างเมื่อพนักงานของเขาหรือเธอทำงานในที่อับอากาศ

This entry was posted in บริการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.